Logo VVP

Extra nieuwsbrief 15 februari 2016


Haedernieuwsbriefsmall

Veel onrust over aangekondigde verlaging PostNL vergoedingen

PostNL wil de vergoedingen voor winkeliers met een postkantoor of pakketpunt fors verlagen. Met ingang van 1 juli a.s. wil het postbedrijf een verlaging van 25 tot 40% doorvoeren. Ruim 2500 winkeliers worden hierdoor getroffen. VVP-voorzitter Gerard van Wezenbeek reageerde vorige week in diverse media: “In eerste instantie was er ongeloof toen PostNL een verlaging aankondigde tot 40%. Dat kan toch niet zo maar? Eerst waren het de pakketbezorgers en nu zijn de winkeliers aan de beurt? De werkzaamheden en het ruimtebeslag voor de winkelier blijft gelijk. Een winkelier kan niet tegen zijn personeel zeggen ‘sorry, maar je salaris gaat met 40% omlaag’. Door die verlaging levert een winkelier al gauw tegen de 10.000 euro per jaar in, wat voor sommige kan uitlopen tot 15.000 euro per jaar. Terwijl het aantal pakketten en dus de werkzaamheden de komende jaren blijven toenemen. Een winkelier heeft dan de keuze: personeel ontslaan of zelfs helemaal stoppen als PostNL-punt. In kleinere gemeenten ontstaan dan problemen”. De afgelopen dagen is de VVP overspoeld door reacties van verontwaardigde en boze winkeliers. Retailbreed is er veel onbegrip en ongenoegen over de handelswijze van PostNL. Met name omdat het postbedrijf zijn partners in de retail tot 40% kort, terwijl het zelf steeds meer verdient in een snel groeiende pakkettenmarkt.

Wat zijn voor u de consequenties? Gebruik de VVP-rekentool!

De VVP heeft een rekentool (excel-bestand) ontwikkeld voor ondernemers met een PostNL-postkantoor. Hiermee kunt u zelf snel kunt bereken wat de vergoedingverlaging voor u betekent. Om de tool te kunnen invullen heeft u uw volledige jaarverslag over 2015 van PostNL no-dig, inclusief de handelingen gespecificeerd. U kunt dit opvragen bij uw PostNL-retailmanager. Vraagt u dan gelijk wat PostNL verder voor u in petto heeft. Blijft u een postkantoor of krijgt u een aanbieding om pakketpunt te worden. Deze informatie is bij uw retailmanager bekend. Hier vindt u de VVP-rekentool.

VVP-bestuur in actie

Het VVP-bestuur heeft inmiddels een aantal acties in gang gezet met als doel PostNL op andere gedachten te brengen. Vorige week donderdag is actief de media opgezocht. Zowel de retailvakmedia als de al-gemene media hebben veel aandacht besteed aan de voorgenomen korting van PostNL en de reactie van de VVP daarop. Vrijdag 12 februari jl. is een brief naar de PostNL directie verzonden. Daarin wordt begrip uitgesproken over de veranderende wereld en de noodzaak voor PostNL om mee te ver-anderen. Het VVP-bestuur heeft nogmaals benadrukt dat het met PostNL een constructie-ve dialoog wil voeren ter ondersteuning van dit transitieproces. Daarbij betreurt de VVP het dat de positieve initiatieven van PostNL volledig worden overschaduwd door de aangekondigde verlaging van de vergoedingen. Het VVP-bestuur heeft de PostNL-directie voorgesteld in ieder geval tot 1 juli 2017 geen structurele verlaging van de vergoedingen door te voeren. In deze tijd waarin – retail-breed - retailbedrijven het moeilijk hebben zou zo’n verlaging een onverantwoorde stap zijn die leidt tot te grote financiële consequenties bij de retailpartners van PostNL. Op korte termijn gaat de VVP ook het Ministerie van Economische Zaken en de Tweede Kamer informeren over de gang van zaken.

Ledenoproep: uw suggestie voor creatieve acties

Het VVP-bestuur beraad zich over verder te nemen stappen. Daarbij ook deze oproep aan de leden: Welke ludieke, creatieve acties stelt u voor met als doel PostNL op andere ge-dachten te brengen? Bedenk met name acties waarmee de consument zo min mogelijk gedupeerd wordt. Mail uw suggesties naar: bureau@vvp.nu

Medewerking gevraagd bij VVP-rendementstudie

Zoals u in de vorige VVP-Nieuwsbrief hebt kunnen lezen is de VVP-Rendementstudie in-middels van start gegaan. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het gerenommeerde onderzoeksbureau Panteia uit Zoetermeer. Onderzocht worden de pakketmodules van PostNL, UPS/Kiala, DPD, GLS en DHL. De vraag is wat de pakketten van deze verschillende aanbieders kosten en bijdragen aan het rendement van uw winkel. Het antwoord op deze vraag is actueler dan ooit! Uw medewerking is van belang. Doet u zaken met één van deze vijf aanbieders, vragen wij u om uw medewerking. Panteia zoekt een aantal retailers die hun medewerking willen verlenen aan dit onderzoek. Als u zich aanmeldt - en u wordt geselecteerd voor medewerking - wordt u gedurende 1 dagdeel bezocht door een medewerker van Panteia. Die medewerker registreert een aantal zaken bij u op de winkelvloer. Zoals bijvoorbeeld: of een klant een pakket brengt of haalt, of deze nog meer bij u koopt en of de klant ook in de winkel was gekomen indien geen pakket was afgeleverd/opgehaald. Een aantal retailers dat medewerking verleent, zal ook telefonisch benaderd worden voor een kort interview over de pakketvervoerder. Voor het onderzoek zijn we op zoek naar retailers uit de tabaks-/gemaksdetailhandel, boeken/tijdschriftenbranche en het supermarktkanaal. Zoveel mogelijk verspreid over Nederland. Het is voor u een kleine moeite en u helpt er uw collega postretailers mee. U kunt zich aanmelden via bureau@vvp.nu.

VVP verder versterkt

Na eerst Martijn Haasbeek is nu ook Patrick Evers toe getreden tot het VVP-bestuur. Opvallend is ook het grote aantal nieuwe leden dat zich de afgelopen week aangemeld heeft. De VVP heeft ook steunbetuigingen ontvangen van verschillende winkelketens en collega-retailorganisaties. Ook uit de bouwmarktenbranche.