Logo VVP

PostNL mag tarieven met 7,1% verhogen


25 augustus 2017

PostNL mag de tarieven voor het basispakket aan postdiensten in 2018 met 7,1% verhogen. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft dat bepaald op basis van de wettelijke regels. Het doel van deze wettelijke regels is dat consumenten en bedrijven niet teveel betalen voor de postbezorging, terwijl PostNL tegelijkertijd het basispakket aan postdiensten rendabel kan leveren. Henk Don, bestuurslid van de ACM: ‘We moeten rekening houden met de steeds legere brievenbussen. Hoe minder brieven PostNL bezorgt, des te meer de tarieven mogen stijgen’.

Nu de ACM de tariefruimte heeft vastgesteld kan PostNL een tariefvoorstel voor de tarieven van 2018 doen. De ACM beoordeelt vervolgens of deze tarieven voldoen aan de wettelijke eisen. Later dit jaar wordt dus pas duidelijk welke prijzen PostNL in het nieuwe jaar gaat hanteren voor bijvoorbeeld postzegels en frankeermachinepost.

De wet legt regels op aan PostNL omdat dit bedrijf als enige postvervoerder in Nederland verantwoordelijk is voor het verzorgen van een basispakket aan postdiensten (de universele postdienst). Dit betekent dat PostNL vijf keer per week in heel Nederland losse brieven en pakketten verzamelt en bezorgt. Met de opbrengst van de losse brieven en pakketten mag PostNL alleen de kosten terugverdienen die zij maakt om die post te verzamelen en te bezorgen, inclusief een redelijk rendement. De ACM beoordeelt dit jaarlijks bij het bepalen van de tariefruimte en de tarieven. Het ministerie van Economische Zaken heeft in juli 2017 een onderzoek over de postmarkt gepubliceerd. Hierin staan ook scenario’s voor de toekomstige inrichting van het basispakket aan postdiensten.

De afgelopen jaren heeft PostNL steeds winst gemaakt op het basispakket. In 2016 lag het positief  rendement op 6,3%. Dit ligt onder het maximale rendement dat PostNL van de wetgever mag behalen.

Zakelijke afzenders en consumenten blijven minder brievenbuspost versturen.

Recent publiceerde de ACM de Post- en Pakkettenmonitor. Daaruit blijkt dat consumenten en zakelijke afzenders minder 24-uurspost versturen: minder post van consumenten via het basispakket en minder post van zakelijke afzenders. Zakelijke afzenders verstuurden in 2016 2,6 miljard brieven, tijdschriften en andere poststukken, 10% minder dan in 2015. Consumenten verstuurden in 2016 196 miljoen stuks brieven en kaarten, gemiddeld 12 per persoon. In 2015 waren dat er nog 13. PostNL verhoogde de prijs van de postzegel in 2017 van €0,73 naar €0,78. De omzet uit brievenpost daalde maar de toename van de omzet uit pakketpost compenseerde dat. De pakketpost groeit van jaar tot jaar, vooral door de groei van webwinkelen.