Logo VVP

Evaluatie UPD en Analyse postmarkt gepubliceerd


7 september 2017

Afgelopen zomer zijn twee belangrijke rapporten gepubliceerd: de Evaluatie Universele Postdienst (UPD) en de Analyse toekomst postmarkt.

De VVP is bij de totstandkoming van beide rapporten betrokken geweest. Naar aanleiding van deze publicaties heeft de VVP bij het Ministerie van Economische Zaken om een vervolggesprek gevraagd over de positie van de lokale retailers bij deze ontwikkelingen. Ook hiervan zal verslag worden gedaan tijdens de eerstvolgende klankbordgroep bijeenkomst.

Tot slot is ook het vermelden waard ACM-publicatie “Post- en Pakkettenmonitor 2016” die augustus jl. werd gepubliceerd.