Logo VVP

Retailagenda verlengd tot 2020


29 september 2017

Vertegenwoordigers van detailhandel, de vastgoedsector, IPO (provincies), VNG (gemeenten) en het ministerie van Economische Zaken werken de komende jaren verder aan het realiseren van de afspraken uit de Retailagenda. Onder voorzitterschap van Marijke van Hees gaat een gezamenlijk team met ingang van 1 januari 2018, tot in ieder geval 2020, aan de slag met de vervolgagenda. De betrokken partijen trekken hiervoor gezamenlijk, jaarlijks een half miljoen euro uit.

Om de nodige veranderingen in het winkellandschap in goede banen te leiden is in maart 2015 het initiatief genomen voor de landelijke Retailagenda. Sinds de start zijn er in totaal 109 RetailDeals gesloten, waarbij meer dan 140 gemeenten zijn betrokken. In deze deals versterken gemeenten of regio’s hun winkelgebieden in nauw overleg met winkeliers, horeca, vastgoedondernemers, culturele instellingen en bewoners. Ook wordt vastgelegd op welke locaties winkels kansrijk zijn en op welke locaties niet.

Winkelpanden krijgen zonodig een andere bestemming om leegstand en overbewinkeling tegen te gaan en zo compacte binnensteden te creëren. Voor winkelbedrijven is duidelijkheid hierover van belang om te besluiten of zij zich wel of niet willen vestigen in een stad. De vervolgagenda bouwt voort op dit werk, op de opgedane inzichten en op de resultaten van de afgelopen jaren.

Bron: MKB-Nederland, 29 september 2017