Logo VVP

Ministerie van EZ te gast op druk bezochte VVP-avond


2 november 2017

Het ministerie van Economische Zaken heeft woensdagavond 1 november jl. tijdens een druk bezochte  bijeenkomst van de Vereniging van Postretailers (VVP) de meer dan 30 aanwezige retailers bijgepraat over haar onderzoek naar de postmarkt. Belangrijkste onderwerpen van gesprek; margeverdeling en universele post- en pakketdiensten in winkels.

Het ministerie van EZ heeft onder leiding van Tim Gelissen en Hinke Mosselman onderzoek gedaan naar de ontwikkelingen in de postmarkt. Een groot vraagstuk daarbij was, zo vertelde Gelissen, ‘wat is de toekomst van de postmarkt?’. De overheid zorgt er namelijk voor dat het versturen en ontvangen van post voor iedereen in Nederland toegankelijk en betaalbaar blijft. Dit heet de universele postdienst (UPD). Dit betekent bijvoorbeeld dat er voldoende postkantoren en brievenbussen moeten zijn. Maar hoelang is dit nog houdbaar? 

Er worden steeds minder poststukken verzonden, waardoor de kosten per poststuk  snel oplopen. De overheid verplicht PostNL, die in Nederland de UPD verzorgt, namelijk ook om op Schiermonnikoog brieven te blijven bezorgen. Een relatief dure aangelegenheid. PostNL mag volgens de onderzoekers van het ministerie maximaal 10 procent rendement maken op producten in de UPD. Maar dat wordt bij lange na niet gehaald, het rendement was zo’n 5 à 6 procent het afgelopen jaar, zo hield men de aanwezigen voor tijdens de VVP-bijeenkomst. Ook is er zelfs jaren verlies geleden op de UPD-producten, bekenden de onderzoekers. 

Het bevreemdde de aanwezige ondernemers dat er wel regels zijn voor de maximale marge, maar dat er geen regels zijn voor de marge die PostNL minimaal moet doorberekenen aan de wederverkopers. Daarbij hebben de ondernemers, zo bleek uit de reacties, sterk het gevoel dat de teruglopende verdiensten op de postzaken in de UPD worden gecompenseerd door de tarieven voor de wederverkopers naar beneden bij te stellen, zoals vorig jaar  is gebeurd. Ook werden vraagtekens geplaatst bij de steeds maar stijgende postzegelprijs voor particulieren versus de lage tarieven die PostNL kan aanbieden op de vrije pakketenmarkt. Is hier geen sprake van ongeoorloofde kruissubsidiering?

Vervoerders
In het onderzoek van EZ komt duidelijk naar voren dat het aantal poststukken snel afneemt, en dat het aantal pakketten fors toeneemt. In totaal zijn er 140 vervoerders actief in de markt, gezamenlijk brengen zij 3 miljard post- en pakketstukken van A naar B. In het toekomstperspectief houdt EZ er rekening mee dat de UPD een andere invulling krijgt. Ook wordt de Postwet, als het aan het ministerie van EZ ligt, snel aangepast. Tijdens de bijeenkomst werden de ondernemers, de vertegenwoordigers van de VVP en de commerciële organisaties opgeroepen om mee te denken over de nieuwe invulling. 

De VVP (waarin NSO en Vakcentrum samenwerken) wordt betrokken bij de maatschappelijke discussie die de komende maanden door EZ over dit onderwerp georganiseerd wordt.

Belangrijk punt werd tijdens de bijeenkomst ingebracht: universele post- en pakketpunten. ‘De consument ziet door de bomen het bos niet meer. Het ene pakketje van DHL moet bij winkel X worden ingeleverd, het andere pakketje van PostNL bij winkel Y. De consument, de ondernemer en de vervoerders zijn er toch allemaal bij gebaat dat dit bij één en dezelfde winkel moet kunnen worden geregeld’, was de oproep van de aanwezigen aan het ministerie. Of het hiervoor gevoelig is? Dat zal moeten blijken, al gaf men wel aan dat het aan de ACM is om zich uit te spreken over het exclusiviteitsbeding dat PostNL nog steeds hanteert.