Logo VVP

Uitnodiging: Praat mee in VVP-klankbordgroep


8 december 2017

De VVP-klankbordgroep is een gezelschap van actieve  ondernemers met post-, pakket- of gelddiensten. Ondernemers die weten wat er op de winkelvloer speelt. Deze groep van ondernemers is broodnodig om ervaringen te delen en de praktijk binnen de VVP te brengen. Een groep die in staat is om een reactie te geven op actuele ontwikkelingen bij bijvoorbeeld PostNL, Sandd of ING servicepunten. Een groep ondernemers die voor de VVP cruciaal is.

Het belang van de inbreng door ondernemers bleek ook tijdens de VVP-bijeenkomst van 1 november jl. met vertegenwoordigers van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het belang van een eerlijke vergoeding en het afschaffen van exclusiviteit kon juist door de aanwezigheid van de ondernemers duidelijk worden neergezet.   

De VVP nodigt ondernemers uit zitting te nemen in de klankbordgroep. Deze groep komt een paar keer per jaar bijeen om met elkaar bij te praten over actualiteiten rond post-, pakket- en bankdiensten. Uw ervaringen vanaf de winkelvloer doen er toe. In voorkomende gevallen worden leden van de klankbordgroep ook per mail om een reactie gevraagd.

De eerstvolgende bijeenkomst vindt plaats op dinsdagavond 30 januari a.s. Bij het Vakcentrum in Woerden.

Vanaf 18.30 uur staan broodjes en soep klaar. Aanvang overleg: 19.00 uur.

U kunt zich aanmelden via bureau@vvp.nu