Logo VVP

Kansen voor wijkwinkels als spin in web binnen stadsdistributie


26 januari 2018

Het wordt steeds drukker in steden. Het bevoorraden van winkels en het bezorgen van pakketjes bij consumenten leidt tot knelpunten. In het blue paper van de expertgroep Stadsdistributie worden actuele ontwikkelingen in kaart gebracht en worden aanbevelingen gedaan aan de retail, transportsector en gemeenten.

Dit blue paper werd woensdag 24 januari jl. gepresenteerd tijdens de WebWinkelVakdagen.
Aan het blue paper hebben vertegenwoordigers van de sectoren logistiek en retail samen gewerkt.
In het blue paper wordt geconstateerd dat wijkwinkels steeds meer inspelen op de behoefte van klanten uit hun verzorgingsgebied. Dat doen ze met een gedifferentieerd assortiment en de toevoeging van allerlei nieuwe diensten en functies aan het winkelconcept. Daarbij wordt de verwachting uitgesproken dat de wijkwinkel steeds meer een functie gaat vervullen in de lokale ruil- en deeleconomie. Ook diensten op het vlak van bijvoorbeeld zorg en catering kunnen worden toegevoegd. Ook bevat het blue paper een pleidooi voor meer samenwerking aan de achterdeur. Winkelketens en leveranciers moeten in de keten meer stappen tot samenwerking zetten.

Tevens wordt aandacht geschonken aan de groei van het aantal pakketpunten in de retail: “Vaak zijn deze exclusief verbonden aan één vervoerder. Dit belemmert de keuzevrijheid van de consument en een optimale invulling van bestel- en retourstromen. White-label pakketpunten in wijkwinkels kunnen de efficiëntie verhogen en het aantal vervoersbewegingen verminderen”. Lees hier het volledige blue paper Stadsdistributie.