Logo VVP

PostNL neemt Sandd over


25 februari 2019

PostNL neemt concurrent Sandd over. De beide postnetwerken worden samengevoegd. Daarmee wordt, volgens PostNL een belangrijke stap gezet om de postbezorging voor heel Nederland betaalbaar te houden. Maandag 25 februari is de overname aangemeld bij de ACM, waarmee een goedkeuringstraject wordt gestart.

Bedrijven en consumenten blijven, volgens PostNL, voor de toekomst verzekerd van een postvoorziening die betaalbaar blijft en bereikbaar blijft, ook voor het platteland en in krimpregio’s.

De postbezorgers van Sandd krijgen een baan bij PostNL aangeboden.

Mocht de ACM geen goedkeuring aan de overname geven, dan kunnen partijen alsnog toestemming vragen aan de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat. Zij kan die toestemming geven als er sprake is van zwaarwegende redenen van algemeen belang.

Vorig jaar, bij de discussie over de Postdialoog, bleek al dat er brede politieke steun was voor consolidatie in de Nederlandse postmarkt. De Postdialoog benoemde consolidatie tussen PostNL en Sandd als de enige optie die de continuïteit van de postvoorziening bestendigt voor de Nederlandse samenleving. Door het samenvoegen van de volumes van de twee netwerken worden schaalvoordelen gerealiseerd.

Hoewel de consolidatie voornamelijk invloed heeft op de postmarkt, waarschuwt pakketdienst DHL voor de gevolgen voor de pakketmarkt door een ‘machtsconcentratie die ontstaat door het samengaan van PostNL en Sandd.’ In een reactie op het nieuws laat het bedrijf weten: ‘Verdere machtsconcentratie zal een gezonde marktontwikkeling van de pakketmarkt, met keuzevrijheid voor bedrijven en consumenten, innovatie gericht op duurzaamheid en duurzame arbeidsrelaties verder bemoeilijken.’