Logo VVP

VVP vraagt reactie ACM bij voorgenomen overname Sandd door PostNL


29 maart 2019

PostNL is zowel actief in de zakelijke als particuliere markt. Met post en pakketten. Het voormalig staatsbedrijf heeft in de retail meer dan 3.000 post-/pakketpunten ingericht.
Sandd is primair actief in de zakelijke markt met de bezorging van bulkpost. Daarnaast richt Sandd zich ook op de particuliere consument met de verkoop van postzegels en het openen van (inmiddels enkele honderden) pakketpunten op retaillocaties. 
De VVP heeft eind maart de Autoriteit Consument en Markt (ACM) gevraagd bij haar beoordeling van de beoogde overname van Sandd door PostNL, ook de positie van deze retailers en de consument in ogenschouw te nemen. De dominante positie van PostNL wordt versterkt na de overname van Sandd. Probleem doet zich voor bij de wijze waarop PostNL afspraken maakt met retailers bij de inrichting van een PostNL-punt. PostNL belemmert daarbij de retailer afspraken te maken met een concurrerende pakketdienst. Door een zogenoemd exclusiviteitsbeding op te nemen in het contract dat met de retailer wordt gesloten. Het begin van marktwerking, Sandd die start met de verkoop van postzegels aan consumenten en die pakketpunten opent in retaillocaties, wordt gesmoord door de overname door PostNL. Hierdoor dreigt de positie van de retailer en die van de consument verder te verslechteren.