Logo VVP

VVP-Advies: teken verwerkersovereenkomst PostNL nog niet


29 maart 2019

PostNL is eind maart opnieuw begonnen met het toesturen van zogenoemde verwerkersovereenkomsten naar haar retailpartners. Deze verklaring moet de retailer tekenen i.v.m. de nieuwste AVG-bepalingen. Al eerder, begin december jl., stuurde PostNL dit naar retailers toe. Mede op aandringen van de VVP is dat toen gestaakt, vanwege de ongelukkige timing en de vele vragen die het document opriep.
PostNL heeft niet geluisterd naar alle bezwaren en legt hetzelfde document nu ongewijzigd voor. Alleen vergezeld van een begeleidende brief en de opgenomen boete bedragen zijn verlaagd.
De Vereniging van Postale en Bancaire Retailers (samenwerking van NSO en Vakcentrum) is van mening dat er inhoudelijk nog diverse kanttekeningen zijn te plaatsen bij deze overeenkomst. Zij adviseert dan ook op dit moment de overeenkomst (nog) niet te tekenen. 
De VVP heeft de overeenkomst neergelegd bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Na deze ‘toetsing’ zal de VVP een definitief standpunt innemen. In afwachting van het standpunt van de AP is het advies de verwerkersovereenkomst vooralsnog niet te ondertekenen.