Logo VVP

Nieuwsbrief oktober 2016


Haedernieuwsbriefsmall

VVP stopt met bodemprocedure tegen PostNL en zoekt dialoog

Half augustus jl. heeft de kortgedingrechter uitspraak gedaan in de zaak van VVP tegen PostNL. De uitspraak was dat de rechter de eis van de VVP niet kon inwilligen omdat hij de situatie te complex vond, en de financiële consequenties voor de retailers niet kon overzien.
Tegelijk met de kortgedingprocedure is de VVP ook een zogenoemde bodemprocedure gestart tegen PostNL. Uitspraak in deze procedure is pas voorjaar/zomer 2017 te verwachten.
Na de kortgedinguitspraak heeft het VVP-bestuur zich beraden over hoe verder in de relatie tussen postretailers en PostNL. Duidelijk is dat het bestuur ongelukkig was met die uitspraak.
Voorzitter Gerard van Wezenbeek: “Nog steeds zijn wij van mening dat PostNL te vroeg is overgegaan tot aanpassing van de vergoedingen aan retailers. Het was beter geweest als eerst resultaten bekend waren van de procesverbeteringen en efficiency maatregelen die zij doorvoeren.
Tegelijkertijd hebben wij oog voor de ontwikkelingen waar PostNL en wij als postretailers mee te maken hebben. Zowel PostNL als wijzelf moeten ons aanpassen om een relevante positie te behouden. Wij vinden het belangrijk daarover in gesprek te blijven met PostNL.
Het VVP-bestuur heeft daarom besloten om de bodemprocedure tegen PostNL niet voort te zetten. Enerzijds vanuit de realistische overweging dat wij als landelijke winkeliersvereniging daartoe niet over voldoende financiële middelen beschikken.
Anderzijds omdat een voortzetting van deze procedure zou betekenen dat wij gedurende een lange periode niet met PostNL in gesprek zouden zijn over voor ons allen relevante ontwikkelingen. Juist die dialoog willen we graag op korte termijn weer met PostNL hervatten. Dat hebben we inmiddels aan de PostNL-directie laten weten.
In die dialoog zullen wij er niet voor terugschrikken, waar nodig, een kritische kanttekening te plaatsen. Maar we willen meer de focus leggen op een constructief gesprek tussen PostNL en VVP waarin we de kansen en uitdagingen die ons wachten, tegemoet treden”.
Langs deze weg wil ik iedereen bedanken die (financieel) heeft bijgedragen aan de kortgedingprocedure. Met name die honderden individuele ondernemers die een bijdrage hebben overgemaakt. Ook al hebben we die procedure niet gewonnen, het geld is goed besteed. We hebben de problematiek goed op de kaart gezet en in de media en politiek veel aandacht gegenereerd voor de postretailer. Daar kunnen we verder op bouwen”.


ACM gaat pakkettenmarkt nauwer volgen

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) gaat ontwikkelingen in de pakkettenmarkt beter volgen en voegt deze markt daarom vanaf 2017 toe aan de jaarlijkse monitor van de concurrentieontwikkelingen in de postmarkt. De VVP is blij met deze extra aandacht van de ACM en heeft daar eerder op aangedrongen.

De ACM stelt vast dat de markt voor binnenlands pakketvervoer geconcentreerd is: PostNL en DHL Parcel hebben het grootste deel van deze markt in handen. Een toenemende concentratie kan een indicatie zijn van een verminderde concurrentie. ACM vindt het belangrijk dat er voldoende dynamiek blijft op deze markt en dat verzenders voldoende keuze hebben.
Daarom blijft ACM de verhoudingen tussen marktpartijen de komende jaren volgen. ACM monitort de ontwikkeling op verschillende onderwerpen die belangrijk zijn voor het goed functioneren van de markt voor pakketvervoer. Ook doet ACM momenteel nader onderzoek doen naar welke pakketdiensten vallen onder de wettelijke definitie van postvervoer en welke vallen onder de definitie van expresdiensten. Dit onderscheid is relevant omdat dit bepaalt welke regels er gelden. Lees hier het volledige bericht. 

Let op bij de overgang van Kiala naar UPS!

Zoals bekend worden de Kiala punten in Nederland omgebouwd naar UPS Access Point locaties. Dit betreft zo’n 800 punten in retaillocaties.
Meerdere retailers met een Kiala-punt hebben inmiddels een contractvoorstel van UPS ontvangen.
Dit contract blijkt op een aantal punten, t.o.v. het Kiala-contract, nadeliger voor de retailer uit te pakken. Bijvoorbeeld m.b.t. verantwoordelijkheid voor materialen en aansprakelijkheid.
De VVP raadt u aan goed kennis te nemen van het UPS contract dat u krijgt aangeboden.
Is deze situatie op u van toepassing, kunt u hierover met de VVP contact opnemen. Via bureau@vvp.nu.

Pakketvervoerders moeten belang zien van samenwerking

‘Pakketbezorgbedrijven moeten de voordelen van een standaardlabel voor pakketverzending inzien’. Dat zegt GS1, een onafhankelijke organisatie die uniforme standaarden voor het delen van gegevens ontwikkelt. Begin 2017 is een standaardlabel voor pakketten beschikbaar, zei vorige week innovatiemanager Frits van den Bos.
Over dit standaardlabel wordt gesproken in een werkgroep van Shopping Tomorrow,  waarin ook de VVP vertegenwoordigd is.
‘De vervoerders gebruiken nu allemaal hun eigen systeem’, legt Van den Bos uit. ‘Dat is inflexibel’, zegt hij. Pakketvervoerders denken nu nog baat te hebben bij hun eigen systeem om hun marktgebied af te bakenen, schrijft GS1.
Met een standaardlabel moeten alle partijen in de keten – van producent tot consument – een pakket kunnen tracken en tracen. Dat is slechts één van de voordelen, stelt Van den Bos. ‘Met een uniform pakketlabel krijgt de consument een betere en goedkopere service’.
Lees hier het volledige bericht.