Logo VVP

Nieuwsbrief februari 2016


Haedernieuwsbriefsmall

VVP-bestuur versterkt!

Martijn Haasbeek is recent lid geworden van het VVP-bestuur. Martijn is ondernemer met een zelfstandige (kantoor-)boekhandel in Alphen aan de Rijn. Patrick Evers heeft een lidmaatschap van het VVP-bestuur in overweging. Patrick heeft een Bruna winkel in Dongen. Beide waren tot voor kort lid van het bestuur van PostWin, de vereniging van ondernemers aangesloten bij PostNL. Het VVP-bestuur bestaat verder uit: Voorzitter: Gerard van Wezenbeek (Primera Kaatsheuvel) Secretaris: Leo Groenendijk (Primera Boskoop) Penningmeester: Johan van Schooten (Bruna Pijnacker). Het VVP-bestuur is op zoek naar verdere versterking en uitbreiding. Met name wordt gezocht naar ondernemers met een supermarkt en boeken/tijdschriftenwinkel. Belangstellenden kunnen zich melden bij: voorzitter@vvp.nu.

Let op bij Western Union overgang van GWK naar GAP

Ondernemers die in hun winkel Western Union (WU) diensten aanbieden, hebben eind vorig jaar bericht gekregen van GWK/Travelex dat de Cypriotische maatschappij GAP Vassilopoulos daarvoor de nieuwe contractpartner wordt. Daarbij gaf GWK aan dat er inhoudelijk niets zou veranderen voor die retailers. Dat blijkt in de praktijk anders te zijn. GAP voert wel degelijk veranderingen door, zoals het pas na 3 weken uitbetalen van de provisievergoeding. Heeft u een contract met GWK/Travelex betreffende WU-diensten, is het advies hen te berichten alleen medewerking te verlenen aan een overname van de WU-diensten door GAP, als de condities voor u als retailer minimaal gelijk blijven.

PostNL verandert mee!

Regelmatig zit het VVP-bestuur aan tafel met PostNL. Ontwikkelingen in de markt en bij het post- en pakketbedrijf worden dan besproken.
In een laatste overleg, van eind januari jl., kwam onder meer aan de orde:

  • De ombouwoperatie naar witte postbussen wordt de komende maanden wordt afgerond. PostNL denkt na over een eventuele variabele vergoeding (vulgraadmodel). Deze wordt mogelijk per 2017 ingevoerd.
    Verder is het beleid van PostNL er op gericht kleinere postbussenlocaties te saneren.
    De VVP heeft begrip voor veranderingen in het postbussenbeleid, maar verzet zich tegen verslechtering van de condities voor de retailers (zie ook volgend bericht).
  • De bewaartermijn van pakketten die niet opgehaald worden, wordt teruggebracht van 21 naar 14 dagen.
  • De nieuwe Postwet is per 1 januari jl. in werking getreden en biedt mogelijkheden tot veranderingen. Zo zal het aantal PostNL-brievenbussen langs de weg worden teruggebracht van 18.000 naar 10.000.

Het aantal PostNL-Postkantoren gaat naar verwachting van 2200 naar 1100. Het aantal Pakketpunten zal groeien van 570 naar circa 2500. Totaal zijn er dan circa 3700 PostNL-locaties. Deze operatie moet eind 2018 zijn afgerond.
PostNL heeft inmiddels vastgesteld welke postkantoren pakketpunten worden en zij zullen de betreffende ondernemers de komende tijd informeren.

  • Medio komende zomer start een publiekscampagne om de consument te informeren over de PostNL-Pakketpunten.
  • PostNL werkt aan een programma dat in samenwerking met retailers moet leiden tot meer traffic en meer loyale klanten.

PostNL verlaagt vergoedingen fors!

Naast alle hierboven genoemde veranderingen heeft PostNL ook een forse verlaging van de vergoedingen aangekondigd. Deze zou per 1 juli a.s. ingevoerd moeten worden.
Het VVP-bestuur vindt dit onbegrijpelijk!
Volgens PostNL is er sprake van een verlaging van circa 25%. Volgens eerste berekeningen van de VVP verlaagt PostNL de vergoedingen van de retailer met 30 tot 40%! De achteruitgang is afhankelijk van de hoeveel handelingen en verkoop postzegels.

Onbegrijpelijk in een (pakketten-)markt die aan alle kanten groei laat zien. Ook voor de komende jaren is een verdere groei van de pakkettenmarkt te verwachten. Dan is het niet te verklaren dat je als pakketbedrijf je retailpartners met 40% gaat korten.
Het VVP-bestuur heeft haar verontwaardiging gelijk kenbaar gemaakt in het jongste overleg met PostNL en beraadt zich over verdere stappen.

VVP-tool om nieuwe PostNL-vergoeding te berekenen

De VVP heeft een makkelijke tool ontwikkeld voor ondernemers met een PostNL-Postkantoor. Hiermee kunnen zij gemakkelijk berekenen wat de verlaging van de PostNL tarieven voor hen betekent. In de tool is ook al rekening gehouden met de oude en nieuwe vergoedingen regels van PostNL. Een ondernemer hoeft alleen maar zijn gegevens in te vullen in het excel bestand en hij ziet direct hoeveel hij er bij PostNL op achter uitgaat. Die gegevens haalt de ondernemer uit het overzicht 2015 van PostNL en/of zijn op te vragen bij PostNL.
De VVP/PostNL/2016 tool is binnenkort te vinden op www.vvp.nu

VVP/DPP-onderzoek van start! 

De verkoop via internet heeft een groeiende omvang van het aantal pakketverzendingen tot gevolg. De aanbieders van pakketdiensten zijn daarom continu op zoek naar retailbedrijven als ideale locatie voor het kunnen bedienen van de consument.
De retailer kan veelal uit meerdere aanbiedingen van de pakketdiensten een keuze maken, maar welke is het meest gunstig?

De VVP laat daarom een onderzoek door onderzoeksbureau Panteia uitvoeren om de opbrengsten, kosten en winstgevendheid van de pakketservice in kaart te brengen.
Het onderzoek gaat u helpen bij het maken van een verantwoorde keuze voor een pakketaanbieder. Daartoe worden zowel de vergoedingen voor het verlenen van de pakketservice als  de kosten, die met deze service gepaard gaan, grondig bestudeerd.

Om dit te kunnen doen zal Panteia, namens de VVP, haar leden om informatie vragen. Wellicht wordt u binnenkort benaderd door de VVP om te vragen of u uw medewerking aan het onderzoek wilt verlenen.
De resultaten worden gepubliceerd in een rapport,  waarmee ieder retailbedrijf voor zichzelf de beste aanbieding kan vaststellen.

Meer weten over het onderzoek? Neem dan contact op met Gert Koudijs van de VVP (bureau@vvp.nu) of met Pieter Fris van Panteia (p.fris@panteia.nl).