Logo VVP

Oproep aan retailpartners PostNL: vul enquête in!


Oproep aan retailpartners PostNL: vul enquête in!

PostNL blijft vooralsnog bij haar voornemen per 1 juli a.s. de vergoedingen voor haar retailpartners fors te verlagen. Het gaat om een verlaging die kan oplopen tot 35 á  40%. Uit een eerdere enquête onder VVP-leden blijkt dat dit een achteruitgang betekent van gemiddeld 9.000 Euro per winkel per jaar.

De afgelopen weken heeft het VVP-bestuur stappen gezet op weg naar een juridische procedure tegen PostNL. Het bestuur ziet helaas geen ander weg meer om PostNL duidelijk te maken dat de voorgenomen verlaging volstrekt onredelijk en onrechtmatig is. Ter afronding van die voorbereidingen heeft het VVP-bestuur een aantal vragen aan de betreffende ondernemers met een PostNL-postkantoor.

Heeft u een PostNL-postkantoor in uw winkel, wordt u dringend verzocht bijgaande enquête in te vullen. Dat kost slechts 5 minuten en u draagt er sterk mee bij de belangenbehartiging van uzelf en uw collega's.

Het voeren van een juridische procedure kost veel geld. De kosten hiervan worden tot nu gedragen door de VVP, NSO, Vakcentrum en enkele betrokken winkelformules. Voordat het VVP-bestuur daadwerkelijk de gang naar de rechtbank gaat maken, vragen wij of u bereid bent financieel bij te dragen in de kosten van een juridische procedure tegen PostNL. Met uw bijdrage laat u zien dat we samen sterk staan! Als u akkoord gaat geeft u daarmee een eenmalige machtiging aan de VVP het genoemde bedrag van uw rekening af te schrijven.

Voor het succesvol laten zijn van vervolgstappen jegens PostNL is het van belang dat zoveel mogelijk ondernemers deze enquête invullen!

Het kan zijn dat u meerdere keren wordt uitgenodigd deze enquête in te vullen. Dat hoeft u slechts één keer te doen! Heeft u vragen of opmerkingen, mailt u dan naar bureau@vvp.nu

Vul hier de enquête in