Logo VVP

Nieuwsbrief 5 juli 2016


Het door de VVP tegen PostNL aangespannen kort geding dient op 3 augustus aanstaande bij de Rechtbank Den Haag. Zoals bekend neemt de VVP stelling tegen de verlaging, door PostNL, van de vergoedingen voor haar retailpartners met 25 tot 40%.
Circa 2500 winkeliers met een PostNL-punt in hun winkel worden hierdoor getroffen.  PostNL bleek de afgelopen maanden in overleg niet bereid tot een redelijke oplossing te komen.
De afgelopen weken is in stilte gewerkt aan de voorbereiding op dit kort geding. Omwille van de zorgvuldigheid is daarvoor de benodigde tijd genomen.
In de dagvaarding onderbouwt de VVP de stelling dat PostNL niet gerechtigd is deze verlaging eenzijdig door te voeren. Ook voert de VVP aan dat PostNL misbruik maakt van haar economische machtspositie.

VVP voelt zich gesteund
VVP-voorzitter Gerard van Wezenbeek: “Het is jammer dat we genoodzaakt zijn deze stap te moeten zetten. Ik had liever gezien dat PostNL ruimte had geboden om in goed overleg met elkaar naar alternatieven te zoeken”.
Bij de VVP zijn inmiddels bijna 800 retailers aangesloten. Dit zijn ondernemers met een supermarkt, boeken/tijdschriften winkel of tabaks/gemakswinkel. Daarbij werkt de VVP nauw samen met de NSO (brancheorganisatie tabaksdetailhandel), het Vakcentrum (zelfstandige supermarktondernemers) en met een aantal betrokken winkelformules.
Totaal behartigt de VVP de belangen van meer dan 2.000 retailers.

Grote bereidheid tot financiële bijdragen
Het voeren van een juridische procedure kost veel geld. Dit wordt opgebracht door voornoemde organisaties. Ook een oproep aan individuele ondernemers heeft veel response opgeleverd. Vele honderden getroffen winkeliers hebben een financiële bijdrage toegezegd. De toegezegde bedragen zullen een dezer dagen middels automatische incasso geïnd worden.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met het VVP-bureau via bureau@vvp.nu.

Lees meer