Logo VVP

VVP Nieuwsbrief september 2017


Haedernieuwsbriefsmall

Ministerie van EZ te gast op VVP-bijeenkomst: woensdagavond 1 november a.s.

IllrapportAfgelopen zomer zijn twee belangrijke rapporten gepubliceerd: de Evaluatie Universele Postdienst (UPD) en de Analyse toekomst postmarkt. De VVP is bij de totstandkoming van beide rapporten betrokken geweest en praat hierover binnenkort verder op het Ministerie van Economische Zaken.
Vertegenwoordigers van dit Ministerie zijn ook te gast op de eerstvolgende VVP bijeenkomst: woensdagavond 1 november a.s. Dan gaan zij nader in op wat deze rapporten betekenen voor retailers met post- en pakketdiensten in hun winkels. Noteer deze avond vast in uw agenda! Ook is het vermelden waard ACM-publicatie “Post- en Pakkettenmonitor 2016” die augustus jl. werd gepubliceerd.

‘Nieuwe’ VVP uit de startblokken 

IllstartblokkenZoals vóór de zomer al bekend gemaakt wordt de Vereniging van Postale- en bancaire retailers (VVP) voortaan gedragen door het Vakcentrum en de NSO. Gezamenlijk vertegenwoordigen deze brancheorganisaties meer dan 3.000 retailers met post-, pakket- en/of financiële dienstverlening in hun winkel. Deze nieuwe opzet is de afgelopen maanden vormgegeven. Voortaan telt de VVP twee leden: NSO en Vakcentrum. De nieuwe statuten zijn inmiddels gepasseerd bij de notaris. Het nieuwe bestuur, voorzitter Patricia Hoogstraaten (directeur Vakcentrum) en Janwillem Burgering (directeur NSO), heeft haar eerste vergadering achter de rug.
In deze Nieuwsbrief leest u meer over een aantal praktische zaken. Zoals beëindiging lidmaatschap, het VVP-donateurschap en de uitnodiging om mee te doen in de klankbordgroep. 

Leden NSO en Vakcentrum verbonden bij VVP

Het lidmaatschap van de VVP voor individuele ondernemers is beëindigd. Formeel per 1 januari jl. De VVP telt nog maar twee leden: NSO en Vakcentrum.
Alle ondernemers die lid zijn van Vakcentrum en/of NSO zijn daardoor ook verbonden aan de VVP. Dus geen dubbele contributie meer!
De VVP komt voor hun belangen (op het gebied van postale en bancaire diensten) op en zij kunnen gebruik maken van de VVP-dienstverlening en -advies.
Bent u retailer met postale of bancaire diensten, maar heeft u geen winkel waarmee u lid kunt zijn of worden van NSO of Vakcentrum?
Dan bent u welkom als donateur van de VVP!
Voor slechts € 75,- per jaar is de VVP ook ùw belangenbehartiger, wordt u op de hoogte gehouden en staat de VVP voor u klaar met eerstelijnsadvies.
Meer weten over het VVP-donateurschap of direct aanmelden? Kijk hier!
Het VVP-donateurschap staat niet open voor ondernemers met een winkel waarmee zij lid (kunnen) zijn van Vakcentrum of NSO. Deze ondernemers kunnen contact opnemen met respectievelijk Vakcentrum of NSO over de mogelijkheden van lidmaatschap.

Doe mee met de klankbordgroep!

IllklankbordgroepIn de nieuwe opzet kan de VVP een krachtige vuist maken richting de politiek en de commerciële partijen. Ondernemers/leden hebben de VVP daarbij altijd gesteund. Ook in de nieuwe opzet is een belangrijke rol weggelegd voor ondernemers.
Bent u betrokken bij de categorieën post-, pakket en/of financiële dienstverlening in uw winkel? Dan nodigt het VVP-bestuur u uit zitting te nemen in een klankbordgroep. In deze klankbordgroep wordt de praktijk op de winkelvloer besproken. Ingezoomd op bijvoorbeeld de tarievenstructuur, de exacte werkzaamheden in de winkel en alle valkuilen maar ook kansen die je tegenkomt in de bedrijfsvoering. Voor de VVP, het Vakcentrum en de NSO, is de input van de klankbordgroep essentieel om haar rol goed in te kunnen vullen.
Voorzien is dat de klankbordgroep in de regel twee keer per jaar bijeenkomt (en vaker als de actualiteit daarom vraagt). Leden van de klankbordgroep zullen daarbij regelmatig per email geraadpleegd worden èn worden uitgenodigd praktijkervaringen met elkaar te delen.
Doet u mee? Meld u dan aan via bureau@vvp.nu
Woensdagavond 1 november a.s. zal de eerste bijeenkomst van de klankbordgroep plaatsvinden.

VVP-actief in Expertgroep Stadsdistributie

LogoshoppingtormorrowShopping Tomorrow is een programma dat toekomstige kansen en mogelijkheden van de on- en offline retail in kaart brengt. NSO en Vakcentrum zijn beide aangesloten op dit, al enkele jaren bestaande, programma.
Jaarlijks is binnen Shopping Tomorrow een aantal expertgroepen actief die een bepaald thema uitwerken. Eén van de thema’s dit jaar is: stadsdistributie. Binnen die groep worden nieuwe en creatieve oplossingen gezocht voor een optimale belevering van winkels en consumenten in stedelijke gebieden. De VVP vindt dat winkels op wijk- en buurtniveau een belangrijke functie kunnen vervullen in die lokale distributie. De VVP is dan ook verheugd als covoorzitter van deze expertgroep te kunnen optreden. Streven is begin 2018 de resultaten van deze werkgroep bekend te maken. De klankbordgroep van 1 november zal om input worden gevraagd.