Logo VVP

Enquête voor ondernemers met een PostNL Postkantoor


De VVP (Vereniging van Postretailers) verzet zich tegen het voornemen van PostNL de vergoedingen van retailpartners per 1 juli a.s. fors te verlagen. Zo'n 2500 ondernemers met een PostNL-postkantoor worden hierdoor getroffen. Ter voorbereiding op een mogelijke juridische procedure heeft de VVP een aantal vragen aan deze ondernemers. Zij worden verzocht deze enquete in te vullen. Voor het succesvol laten zijn van vervolgstappen jegens PostNL is het van belang dat zoveel mogelijk ondernemers dit invullen! Het kan zijn dat u meerdere keren bent uitgenodigd deze enquête in te vullen. Dat hoeft u slechts één keer te doen! Heeft u vragen of opmerkingen, mailt u dan naar bureau@vvp.nu 

VVP enquete

(Zo nee, hoeft u deze enquête niet verder in te vullen)

De VVP overweegt sterk een juridische procedure tegen PostNL te starten. Waarin wij de rechtmatigheid van de voorgenomen korting aanvechten. Zo'n procedure kost veel geld. Hiertoe zijn de afgelopen weken al de nodige voorbereidingen getroffen. De kosten hiervan worden tot nu gedragen door de VVP, NSO, Vakcentrum en enkele betrokken winkelformules. Voordat wij echt de gang naar de rechtbank maken, vragen wij of u bereid bent financieel bij te dragen in de kosten van een juridische procedure tegen PostNL. Met minimaal 50 euro.

Met uw bijdrage laat u zien dat we samen sterk staan! Als u akkoord gaat geeft u daarmee een eenmalige machtiging aan de VVP het genoemde bedrag van uw rekening af te schrijven. Mocht uiteindelijk geen juridische procedure tegen PostNL gevoerd worden, krijgt u uw volledige bijdrage teruggestort.

Type deze code in ter beveiliging.